Terveystakuu kahteen (2) ikävuoteen (v2015-)

Terveystakuuna annetaan korvaava pentu - ei rahallisia korvauksia.

Takaamme, että meiltä lähtevillä pennuilla ei ole perinnöllisiä sairauksia kuten lonkkadysplasiaa tai muita lopetukseen johtavia sairauksia. Takuu kattaa kaupan kohteena olevan pennun sen kahteen (2) ikävuoteen saakka.

Tämä takuu lakkaa olemasta voimassa välittömästi jos vähintään yhtä seuraavista kohdista on rikottu:
1) pentua/koiraa on kohdeltu yleisesti huonosti (esim. huono ruokinta, liikunnan puute, sosiaalistaminen, etc)
2) pennun/koiran rokotukset tai rutiini eläinlääkärikäynnit on jätetty ottamatta/käymättä ja sitä ei pystytä näyttämään toteen (rokotuskortti)
3) pennulla/koiralla on harrastettu taakanvetoa tai muuta fyysisesti raskasta lajia ennen puolentoista vuoden (1,5) ikää JA lonkkakuvauksia
4) pentua/koiraa on käytetty jalostukseen (uros tai narttu, vahinko tai tarkoituksellinen) ennen puolentoista vuoden ikää JA lonkkakuvauksia
5) pentua/koiraa on käytetty koiratappelussa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa
6) pentu/koira on myyty/luovutettu uuteen kotiin ts. takuu ei koske kuin suoraan kasvattajalta omistajalle luovutettuja koiria - ei nk. kolmansia osapuolia!

Jos koiralla havaitaan esim. lonkkavika tai muu perinnölliseksi osoitettavissa oleva sairaus tulee kaikki eläinlääkäriraportit ja lausunnot toimittaa myyjälle/kennelille ennen kahden ikävuoden täyttymistä. Koirasta tulee myös esittää lopetustodistus tai todistus kastrointi/kohdunpoisto -leikkauksesta. Kun olemme vastaanottaneet tarvittavat dokumentit paperiversioina (alkuperäiset tai oikeaksi todistetut kopiot) on ostaja oikeutettu korvaavaan pentuun. Viallista pentua/koiraa ei tarvitse palauttaa myyjälle/kennelille, mutta eläkekodin etsinnässä avustetaan omistajan pyynnöstä.

Myyjä/kennel ei ole vastuussa mistään rahtikuluista tai eläinlääkärikuluista vaan pennun/koiran omistaja vastaa kaikista näistä kuluista.

Myyjä/kennel ei takaa pentujemme olevan näyttelytasoisia tms vaan korvaava pentu tarkoittaa korvaavaa uutta pentua.

Takuun piiriin luovutettava pennun pentue tulee valita yhden (1) vuoden sisällä siitä päivämäärästä kun myyjä/kennel on myöntänyt oikeuden korvaavaan pentuun (erillinen sopimus koiran kaupasta sisältäen merkinnän korvaavasta pennusta) syntyvästä pentueesta. Kasvattaja valitsee aina korvaavan pennun pidättäen myös oikeuden valita ensin pentueen mahdolliset jalostukseen liittyvät pennut. Kasvattajalla on oikeus antaa korvaava pentu myös jo aiemmmin syntyneistä luovutusikäisistä pennuista näin halutessaan. Korvaava pentu on samaa sukupuolta kuin alkuperäinen kaupan kohteena ollut pentu jollei tästä em sopimuksessa erikseen sovita. Jos korvaavaa pentua ei valita tämän ajan sisällä tarjotuista pennuista menettää oikeuden korvaavaan pentuun. Korvaavan pennun voi valita myös kennelin sivuilla virallisesti julkaistuista yli vuoden päästä syntyvistä pennuista, mutta tästä tulee neuvotella kennelin kanssa erikseen.

ENGLISH VERSION UNDER WORK...